oliCORP Consulting s.r.o

Navštívili ste stránku spoločnosti oliCORP Consulting s.r.o. Naša firma sa zaoberá účtovníctvom a daňovým poradenstvom v celom jeho rozsahu. Služby, ktoré poskytujeme, oceňujú najmä klienti, ktorých aktivity sa rozšírili do Českej aj Slovenskej republiky. Medzinárodnou spoluprácou sa usilujeme pomôcť spoločnostiam, ktoré chcú využiť nové možnosti otvárajúce sa vstupom Slovenska do Európskej únie.

Našou snahou je poskytovať služby a odborné rady tak, aby sa naši klienti mohli plne venovať svojmu podnikaniu. Okrem zodpovedného a kvalitného vedenia účtovníctva im sprostredkúvame skúsenosti s analýzou účtovných výstupov. Vytvárame tak priestor pre ich efektívnejšie rozhodovanie. Snažíme sa, aby výsledky našej práce boli viac ako len povinnými podkladmi pre účtovnú závierku.

Služby poskytujeme na základe požiadaviek klienta a na základe predložených dokladov spracúvame v našej firme alebo vo firme klienta.