učtovné poradenstvo

 • dohľad nad finančným účtovníctvom klienta
    
 • dohľad na skladovým účtovníctvom klienta
    
 • kontrola spracovania účtovníctva
    
 • rekonštrukcia účtovníctva a miezd
    
 • poradenstvo pri výbere účtovného softvéru