outsourcing ekonomických aktivít

Outsourcing je dohoda, kedy spoločnosť poskytuje služby inej spoločnosti, ktoré by si inak mohla zabezpečovať sama.

Tento trend je v súčasnosti najmä v IT oblasti (informačné technológie), svoje uplatnenie však nachádza aj v oblasti ekonomických služieb.

Pri využívaní služby Outsorcing klient získava na úspore prevádzkových nákladov, ktoré by musel vynaložiť na mzdu zamestnanca a jeho vzdelávanie.

Formou Outsorcingu poskytujeme celý rozsah služieb, na ktorý sa naša spoločnosť zameriava a to v rozsahu prispôsobenom potrebám klienta. Medzi tieto služby patrí:

  • prvotná evidencia dokladov
  • styk s bankou, úhrada záväzkov
  • kontrola splatnosti pohľadávok
  • vedenie pokladne
  • vedenie finančného účtovníctva
  • vedenie mzdového účtovníctva
  • reporting (pre vedenie spoločnosti, vlastníkov spoločnosti)
  • spracovanie daňových priznaní a styk s daňovými úradmi
  • finančné plánovanie
  • a iné...