Predbežný výpočet ceny

  • Predbežný výpočet slúži na zistenie orientačnej ceny za účtovné a mzdové úkony za jeden mesiac. 
  • Sumy za jednotlivé úkony sú čerpané z cenníka služieb. 
  • Čiastočné aj celková suma sú uvedené bez DPH.
  • Konečná cena sa určuje na základe dohody s klientom v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti požadovaných služieb. 
  • Cenu je možné stanoviť aj mesačným paušálom po vzájomnej dohode, k tomu je však potrebná podrobnejšia znalosť skutočností, od ktorých sa bude odvíjať konečná suma. Paušálna cena sa stanovuje na obdobie 1 roka.
Do prázdneho políčka opíšte údaje z obrázka:
Do prázdneho políčka opíšte údaje z obrázka:


Vyplnením a odoslaním tohto formulára bude zaslaný email na adresu info@olicorp.sk