daňové poradenstvo

 • komplexné posúdenie daňovej situácie klienta
   
 • posúdenie podnikateľských zámerov z daňového hľadiska
   
 • komplexná starostlivosť o klienta, spracovanie všetkých druhov daňových priznaní klienta 
   
 • upozorňovanie klienta na daňové termíny, splatnosti daní a daňových záloh, na zmeny v legislatíve 
    
 • daňová optimalizácia, minimalizácia daňovej záťaže klienta pri použití všetkých legálnych prostriedkov 
    
 • vydávanie stanovísk k sporným problémom klientov (pre interné a externé použitie) 
    
 • revízia podaných daňových priznaní a ich spätná oprava 
     
 • zastupovanie pred finančným úradom podľa splnomocnenia 
    
 • príprava podkladov a zastupovanie pri daňovej kontrole 
     
 • odklad termínu podania daňového priznania do 30. júna z titulu jeho spracovania daňovým poradcom 
    
 • ďalšie služby v rozsahu a podľa potrieb klienta