mzdové poradenstvo

Komplexné spracovanie mzdovej agendy so zárukou

 • výpočet miezd, spracovanie mzdových listov
   
 • výpočet a spracovanie odvodov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a úradom práce k stanovenému výplatnému termínu, vrátane vyhotovenia prihlášok a odhlášok zamestnancov u poisťovní, potvrdení o dobe zamestnania, príjme, podkladov k pôžičkám a pod. Na požiadanie klienta zabezpečujeme aj styk s príslušnými inštitúciami.
    
 • vedenie mzdovej agendy vrátane personálnej agendy na každého zamestnanca
    
 • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti
    
 • spracovanie štvrťročných a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti 
    
 • na požiadanie klienta vyhotovenie interných firemných smerníc z personálnej oblasti